Βιογραφικό

Δείτε την αναλυτική λίστα έργων στα οποία έχω εργαστεί.
Συνοπτικό βιογραφικό:
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Γενικές πληροφορίες
-------------------

e-mail: [email protected]
site: http://www.daremon.gr/
Στρ. Υποχρεώσεις: Εκπληρωμένες
Τόπος γέννησης: Αθήνα
Ημ. γέννησης: 15/06/1976

Σπουδές
-------

1994 - 1999: Τμήμα Πληροφορικής, Παν/μιο Αθηνών (Βαθμός: 7.48)
Αγγλικά: Αριστα (First Certificate in English)

Γνώσεις
-------

Web: PHP (πολύ καλά), ASP (μέτρια), XHTML / CSS / JavaScript / AJAX (πολύ καλά)
Γλώσσες: Delphi (καλά), Visual Basic 6.0 (καλά), C (μέτρια)
Βάσεις: Εμπειρία με Oracle (7.3, 8.0, 9i), MySQL (4.x, 5.x), SQL Server (2000-5)

Εμπειρία
--------

01.01.2001 ως 01.01.2010: Ελεύθερος επαγγελματίας. Κατασκευή εφαρμογών,
 ολοκληρωμένες λύσεις ή υλοποίηση μέρους έργων.
01.03.1999 - 31.12.2000: Εργάστηκα στην εταιρία MasterSoft AE, ως αναλυτής -
 προγραμματιστής, με ειδικότητα στις τεχνολογίες που αφορούν το Internet.
01.10.1998 - 25.11.1999: Εξωτερικός συνεργάτης του περιοδικού πληροφορικής
 PC Master. Μόνιμες στήλες: "Προγραμματισμός σε Visual Basic" και
 "Web Authoring".
01.11.1998 - 28.02.1999: Εργάστηκα στην 01 Πληροφορική με σύμβαση έργου.

Ενδεικτικά Project
------------------

Ακολουθεί μία ενδεικτική λίστα με έργα στα οποία έχω εργαστεί μετά το 2005:

- FutsalHellas.com: Portal για το ποδόσφαιρο σάλας - http://www.futsalhellas.com/
 [Joomla, PHP, MySQL 5.0]
- Εφαρμογή προβολής αποκομμάτων από εφημερίδες, sites και τηλεόραση. Βασικό
 κομμάτι των υπηρεσιών που παρέχει η Innews SA - http://www.innews.gr/
 [PHP, MySQL 5.0]
- Medical Center Information System: Εφαρμογή για πολύ-ιατρεία και διαγνωστικά
 κέντρα (διαχείριση ραντεβού, εξετάσεις, φάκελος, λογιστήριο).
 [PHP, ανεξάρτητο βάσης με εγκαταστάσεις σε SQL Server 2005 και MySQL 5.0]
- Project Monitoring Tool: Εφαρμογή διαχείρισης έργων, μέρος του Ολοκληρωμένου
 Πληροφοριακού Συστήματος της ΚτΠ Α.Ε. (Κοινωνίας της Πληροφορίας).
 [PHP, SQL Server 2000]
- Κωδικολόγιο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων: Λειτουργικό πρότυπο διαχείρισης και
 ταξινόμησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων βάση διεθνούς κωδικοποίησης
 [PHP, MySQL]
- Magna CRM: Πλήρης εφαρμογή διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM) για μικρές
 επιχειρήσεις - http://magnacrm.com/
 [PHP, Access / MySQL / SQL Server]
- SportArena.gr: Online κατάστημα αθλητικών ειδών - http://www.sportarena.gr/
 [osCommerce, PHP, MySQL 4.1]
- Hospital Information System: Συμμετοχή στην ανάλυση, ανάπτυξη και υποστήριξη
 πληροφοριακού συστήματος για νοσοκομεία (διαχείριση, γραφείο κίνησης,
 λογιστήριο ασθενών, φαρμακείο, φάκελος ασθενούς, ιατρικές εντολές κ.α.). Η
 εφαρμογή έχει εγκατασταθεί και δουλεύει από τις 14/01/2004 στο Νοσοκομείο
 Παίδων "Η Αγία Σοφία", ενώ συνεχίζει η συνεχής ενημέρωσή του.
 [PHP, Oracle 9i]